ทรัพยากรแยกตามประเภท

ทรัพยากรแยกตามประเภท (วารสาร)
Image รายชื่อวารสาร รูปแบบ ประเภท Access Year Links Online OPAC คู่มือ
Applied Measurement in Education
จัดซื้อ
1999-2001,2003-2008
Educational evaluation and policy analysis
จัดซื้อ
2007-2008
Educational Management Administration & Leadership
จัดซื้อ
2004-2017
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
ฟรี
2547-2552
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
Advanced Engineering Informatics
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research
สกอ.
2018-ปัจจุบัน
Advanced Thailand Geographic
จัดซื้อ
2543-2561
Advances in Engineering Software
สกอ.
1991-ปัจจุบัน
Agriculture and Natural Resource
ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Ain Shams Engineering Journal
สกอ.
2010-ปัจจุบัน
Alexandria Engineering Journal
สกอ.
2010-ปัจจุบัน
American Journal of Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
American Journal of Physics
จัดซื้อ
2000-ปัจจุบัน
American Journal of Sports Medicine
จัดซื้อ
2009-ปัจจุบัน
Applications in Engineering Science
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Applied linguistics
จัดซื้อ
1999-2007
Applied Science and Engineering Progress
จัดซื้อ+ฟรี
2010-ปัจจุบัน
Applied Statistics and Information Technology ชื่อเดิม วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Archives of Psychiatric Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Art asiapacific
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
Art square
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
Artist Magazine
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
Asian Review
ฟรี
2010-2012, 2014
Asian journal of women's studies
จัดซื้อ
2010-ปัจจุบัน
Asian Journal of Women’s Studies
จัดซื้อ
2010-ปัจจุบัน
Biochemical Engineering Journal
จัดซื้อ
2002-ปัจจุบัน
Bloomberg Businessweek
จัดซื้อ
2007-2019
British Journal of Guidance & Counselling
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2004,2006-2008-ปัจจุบัน
Business+
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Journal
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Journal Advances
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Research and Design
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Chemical Engineering Science
สกอ.
2019-ปัจจุบัน
Children's Literature in Education
จัดซื้อ
1999-2009
Cleaner Engineering and Technology
สกอ.
2020-ปัจจุบัน
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Communication Arts
จัดซื้อ
2011-ปัจจุบัน
Control Engineering Practice
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Critical Care Nursing Clinics of North American
จัดซื้อ+ฟรี
2019-ปัจจุบัน
Curriculum inquiry
จัดซื้อ
2001-2009
Czech Journal of Food Sciences
ฟรี
1999-ปัจจุบัน
Education Digest
จัดซื้อ
1999-2009
Educational Administration Quarterly
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Educational and Psychological Measurement
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Educational Leadership
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2010-ปัจจุบัน
Educational Management and Administration &Leadership
จัดซื้อ
2004-2017
Educational Research
จัดซื้อ+ฟรี
1999-2004,2006-2009-ปัจจุบัน
EGAT Magazine
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
Engineering Analysis with Boundary Elements
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering and Applied Science Research (EASR)
ฟรี
1976-ปัจจุบัน
Engineering Applications of Artificial Intelligence
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering Failure Analysis
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering Fracture Mechanics
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
Engineering in Agriculture, Environment and Food
สกอ.
2008-ปัจจุบัน
Engineering Journal
ฟรี
2012-ปัจจุบัน
Engineering Today
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
Engineering Transactions
ฟรี
2020-ปัจจุบัน
English Language & Linguistics
จัดซื้อ
1999-2004 & 2006-ปัจจุบัน
English Literature in Transition
จัดซื้อ+ฟรี
2000-2004 & 2006-ปัจจุบัน
English Today
จัดซื้อ
1999-2004, 2006-ปัจจุบัน
Environmental Entomology
จัดซื้อ
2012-ปัจจุบัน
Essential Teacher
จัดซื้อ+ฟรี
2548, 2553-2557
Fine art
ฟรี
2541-2562
Food Focus Thailand
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
Food Research International
ฟรี
2002-ปัจจุบัน
Forbes Thailand
ฟรี
2017-2019
Harvard Business Review
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Health : An interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine
จัดซื้อ
2007-2018
Health Care
ฟรี
2013-ปัจจุบัน
Health Promotion International
จัดซื้อ
2554-2561
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/issue/archive
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
ฟรี
-ปัจจุบัน
I get english
จัดซื้อ
2557-2560
International Journal of Engineering Science
สกอ.
2002-ปัจจุบัน
International Journal of geoinformatics
จัดซื้อ
2006-2007, 2010-ปัจจุบัน
International Journal of Multilingualism
จัดซื้อ
2021-ปัจจุบัน
International journal of multilingualism.
จัดซื้อ
2021-ปัจจุบัน
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
จัดซื้อ
2005-2017
International Migration Review
จัดซื้อ
2010-2017
Journal for Research in Mathematics Education
ฟรี
2001-ปัจจุบัน
Journal of HR intelligence
จัดซื้อ
2557-ปัจจุบัน
Journal of Agriculture and Food Research
ฟรี
2018-ปัจจุบัน
Journal of Applied Biomechanics
จัดซื้อ
2012-2017
Journal of Chemical Engineering of Japan
จัดซื้อ
2012-ปัจจุบัน
Journal of Community Health Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2018-ปัจจุบัน
Journal of educational research
ฟรี
1999-2004,2006-2010
Journal of Ethnic Foods
ฟรี
2014-ปัจจุบัน
Journal of Food Biochemistry
จัดซื้อ+ฟรี
2009-ปัจจุบัน
Journal of Food Composition and Analysis
ฟรี
2002-ปัจจุบัน
Journal of Food Science
จัดซื้อ+ฟรี
2008-ปัจจุบัน
Journal of Food Science and Technology
ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Journal of Functional Foods
ฟรี
2009-ปัจจุบัน
Journal of Health Management & Practice
จัดซื้อ
2020-ปัจจุบัน
Journal of Health Psychology
จัดซื้อ
2007-2017
Journal of Health Research
จัดซื้อ+ฟรี
2009-ปัจจุบัน
Journal of Information and Learning [JIL]
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
Journal of Marketing
จัดซื้อ
2017-ปัจจุบัน
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Journal of Occupational and Environmental Hygiene
จัดซื้อ+ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Journal of Pediatric Nursing
จัดซื้อ
2020-ปัจจุบัน
Journal of Perinatal and Neonatal Nursing
จัดซื้อ
2017-ปัจจุบัน
Journal of School Health
จัดซื้อ
2016-ปัจจุบัน
Journal of School Psychology
ฟรี
2002-ปัจจุบัน
Journal of Solar Energy Engineering
จัดซื้อ
1980-ปัจจุบัน
Journal of Teacher Education
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
Journal of the academy of marketing science.
จัดซื้อ
2017-2019
Marine Biology Research
จัดซื้อ
2014-2017
Marketeer
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
Mathematics Magazine
จัดซื้อ
1997-ปัจจุบัน
Mathematics Teacher
จัดซื้อ
1999-2005 & 2012-2020
National Geographic
จัดซื้อ
1997-2000, 2008-ปัจจุบัน
News Food Magazine
ฟรี
2019-ปัจจุบัน
Nursing for Women's Health
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
PASAA
ฟรี
2540-2556
Public Health Nursing
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Research Quarterly for Exercise and Sport
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
RMUTT Global Business and Economics Review
ฟรี
2014-ปัจจุบัน
SAU Journal of Science & Technology
ฟรี
2017-ปัจจุบัน
Science Asia
จัดซื้อ+ฟรี
1980-ปัจจุบัน
Songklanakarin (SJST)
จัดซื้อ+ฟรี
2001-ปัจจุบัน
Suranaree Journal of Science Technology
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
Teacher Trainer
จัดซื้อ
2007-ปัจจุบัน
Teaching and Teacher Education
จัดซื้อ+ฟรี
2001,2003-2004,2006-2009
TESOL Quarterly
จัดซื้อ
2001 & 2003-2004 & 2016-2018 & ปัจจุบัน
Thai Environmental Engineering
จัดซื้อ+ฟรี
2016-ปัจจุบัน
Thailand and the World Economy
ฟรี
2018-ปัจจุบัน
Thailand economic & Business review
จัดซื้อ
2018-ปัจจุบัน
The Journal of Korean studies
จัดซื้อ
2015-2016,2018
The American Mathematical Monthly
จัดซื้อ
2000-ปัจจุบัน
The College Mathematics Journal
จัดซื้อ
2014-2018
The Journal of asian studies.
จัดซื้อ
2013-ปัจจุบัน
The Journal of Industrial Technology
ฟรี
2006-ปัจจุบัน
The Journal of the Siam Society
จัดซื้อ
1999-ปัจจุบัน
The Mathematical Gazette
จัดซื้อ
2007-ปัจจุบัน
Time
จัดซื้อ
2001-ปัจจุบัน
Walailak Journal of Science and Technology
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
การเงินธนาคาร
จัดซื้อ
2542-2563
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
ครูเชียงราย
จัดซื้อ
2528-2557
จีนไทยสองภาษารายเดือน
จัดซื้อ
2549-2560
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
จัดซื้อ
2541-2562
ฉลาดซื้อ
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
ชีวจิต
จัดซื้อ
2554-ปัจจุบัน
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
นิตยสารโลกสุกร
จัดซื้อ
2552-ปัจจุบัน
บทบัณฑิตย์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-2545, 2549-2556-2561
บรรณสาร มศก.ท
ฟรี
2539-2554
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
ฟรี
2541-2552
บ้านและสวน
จัดซื้อ
2541-2563
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2553-2562
รักษ์เกษตร
จัดซื้อ
2556-2557
รัฐศาสตร์สาร
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
ราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
รามาธิบดีพยาบาลสาร
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วชิรเวชสาร และวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
จัดซื้อ+ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฟรี
2545-2548, 2550-2560
วารสาร มทร.อีสาน. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2557-2561
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟรี
-2561
วารสารกฎหมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
ฟรี
2547-2549
วารสารกฎหมายปกครอง
จัดซื้อ
2543-2555
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารกรมบัญชีกลาง
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2559, 2561-2562
วารสารกระบวนการยุติธรรม
ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารกองพยาบาล
ฟรี
2563-ปัจจุบัน
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
จัดซื้อ
2546-2563
วารสารการจัดการสมัยใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2547-2552,2554-ปัจจุบัน
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2004-ปัจจุบัน
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฟรี
2554-2556
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารการบริหารการศึกษาและครุศาสตร์
ฟรี
2564
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการประมง
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารการวัดผลการศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2550,2556-ปัจจุบัน
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการศึกษาไทย
จัดซื้อ
2548-ปัจจุบัน
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารการเกษตรราชภัฎ
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรมไทย
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฟรี
2542-2562
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารคณิตศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2017-ปัจจุบัน
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2555 & 2558-ปัจจุบัน
วารสารควบคุมโรค
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
จัดซื้อ
2546-2562
วารสารจิตวิทยาคลินิก
ฟรี
2541-ปัจจุบัน
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารดนตรีและการแสดง
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
ฟรี
2019-ปัจจุบัน
วารสารทรัพยากรมนุษย์
จัดซื้อ
2549-2551
วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน
ฟรี
2547-2554
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารนักบัญชี
จัดซื้อ
2541-2547
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารน้ำ
ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดซื้อ
2551-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จัดซื้อ+ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารบรรณารักษศาสตร์ (จุฬา).
จัดซื้อ
2541-2557
วารสารบริหารการศึกษา มศว
ฟรี
2551-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
ฟรี
2550, 2552-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ฟรี
2556-2562
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
ฟรี
2554-2557
วารสารบูรพาเวชสาร
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารประชากรศาสตร์
จัดซื้อ
2541-2562
วารสารป้องกันฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย
ฟรี
2563-ปัจจุบัน
วารสารปาริชาต
ฟรี
2537-ปัจจุบัน
วารสารผลิตกรรมการเกษตร
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลตำรวจ
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลทหารบก
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ฟรี
2563-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
จัดซื้อ+ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาร
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
จัดซื้อ
2541-ปัจจุบัน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารภาษาปริทัศน์ PASAA
จัดซื้อ+ฟรี
2541-ปัจจุบัน
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (มธ.)
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารภูมิศาสตร์
ฟรี
2543-2544, 2550-2552
วารสารภูมิศาสตร์ 4 PDS
ฟรี
2558-2559
วารสารภูมิศาสตร์ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
จัดซื้อ
2537-2548, 2551-2554, 2556
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดซื้อ+ฟรี
2551, 2555-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี.
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2541-ปัจจุบัน
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารยางพารา
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารยุติธรรม
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารวชิรสารการพยาบาล
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2001-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสคร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
จัดซื้อ+ฟรี
2549-2555, 2557-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
ฟรี
2661-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประม
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรร
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
จัดซื้อ+ฟรี
2538-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฟรี
2546-2547,2549-2551
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารวิจัยและเทคโนโลยีการประมง
ฟรี
2017-ปัจจุบัน
วารสารวิจิตรศิลป์
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟรี
2015-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการข้าว
จัดซื้อ+ฟรี
2526-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
จัดซื้อ
2555-2561,-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2551-2554, 2557 , 2560-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการสาธารณสุข
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (SRU Journal of Industrial Technology and Engineering)
ฟรี
2019-ปัจจุบัน
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฟรี
2559-2562
วารสารวิชาชีพบัญชี
ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ฟรี
2551-2562
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ฟรี
2542-2550, 2553-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟรี
2010-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี อุตรดิตถ์
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
จัดซื้อ+ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์มศว.
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือก (๋Journal of Health Science Alternative Medicine)
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศ
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ฟรี
2563-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศสารมก.
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟรี
2007-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ฟรี
2013-ปัจจุบัน
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
จัดซื้อ
2549-2559
วารสารศิลปกรรมบูรพา
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2548-2551
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารศิลปการจัดการ
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารศิลปการจัดการ 
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฟรี
2543-2546, 2551-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารศิลป์ พีระศรี
ฟรี
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟรี
2544-2553, 2555-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดซื้อ
2541-2545, 2556-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดซื้อ
2543-ปัจจุบัน
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารสถาบันควบคุมโรคป้องกันเขตเมือง
ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟรี
2013-ปัจจุบัน
วารสารสภาการพยาบาล
จัดซื้อ+ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
จัดซื้อ
2549-2558
วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฟรี
2555-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟรี
2547, 2549-2558-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสารสัตวบาล
จัดซื้อ
2546-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์ มก.
จัดซื้อ+ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์มข.
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
ฟรี
2563-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ชื่อเดิม)
จัดซื้อ+ฟรี
2546-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
จัดซื้อ+ฟรี
2550-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฟรี
2561-ปัจจุบัน
วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา
ฟรี
2564-ปัจจุบัน
วารสารสารสนเทศศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
ฟรี
2558-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2545-ปัจจุบัน
วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
ฟรี
2554-ปัจจุบัน
วารสารสุขศึกษา
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2555, 2558-ปัจจุบัน
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารหมอยาไทยวิจัย
ฟรี
2560-ปัจจุบัน
วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ
ฟรี
2549-2559
วารสารห้องสมุด
จัดซื้อ+ฟรี
2542-ปัจจุบัน
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารอักษรศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2543, 2545-ปัจจุบัน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดซื้อ+ฟรี
2539-2540, 2542, 2553-ปัจจุบัน
วารสารอัยการ
จัดซื้อ
2552-2258
วารสารอาหาร
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารอาหารและยา
ฟรี
2001-ปัจจุบัน
วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารเกษตร มสธ.
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรนเรศวร
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรพระวรุณ
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารเกื้อการุณย์
ฟรี
2553-ปัจจุบัน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2552-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2557-2558
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟรี
2548-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนค
ฟรี
2562-ปัจจุบัน
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารเพลงดนตรี
ฟรี
2544-ปัจจุบัน
วารสารเภสัชกรรมไทย
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารเวชสารสัตวแพทย์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐกิจการเกษตร
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดซื้อ+ฟรี
2543-2556,2559-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
ฟรี
2557-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2561
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
จัดซื้อ+ฟรี
2543-2547,2550-ปัจจุบัน
วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
ฟรี
2555-2558
วารสารเศรษฐศาสตร์ล้านนา
จัดซื้อ
2544-2547,2552-2555
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารแก่นเกษตร
จัดซื้อ+ฟรี
2549-ปัจจุบัน
วารสารโภชนาการ
จัดซื้อ+ฟรี
2547-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
ฟรี
2559-ปัจจุบัน
วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
วิภาษา
จัดซื้อ
2552-2560
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
ฟรี
2556-ปัจจุบัน
ศิลปกรรมสาร
ฟรี
2549-ปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรม
จัดซื้อ
2534-ปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี
ฟรี
2548-2549
สรรพากรสาส์น
จัดซื้อ
2542-ปัจจุบัน
สัตว์น้ำ
จัดซื้อ
2549-ปัจจุบัน
สัตว์บก
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
สัตว์เศรษฐกิจ
ฟรี
2547-ปัจจุบัน
สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์
ฟรี
2548-2552
สีสัน
จัดซื้อ
2558-ปัจจุบัน
อินฟอร์เมชั่น
จัดซื้อ+ฟรี
2541-2543, 2546-ปัจจุบัน
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ฟรี
2547-ปัจจุบัน
เทคโนโลยีชาวบ้าน
จัดซื้อ+ฟรี
2540-ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ฟรี
2552-2562
เวชบันทึกศิริราช
ฟรี
2551-ปัจจุบัน
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2544-2545, 2547-ปัจจุบัน
เอเชียปริทัศน์
จัดซื้อ+ฟรี
2542-2553, 2555-2557, 2559-ปัจจุบัน
แพรว
จัดซื้อ
2560-ปัจจุบัน
โคบาลแมกกาซีน
ฟรี
2550-ปัจจุบัน
ไม้ดอกไม้ประดับ
จัดซื้อ
2550-ปัจจุบัน
House of Access By Thaksin University Library