สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี Advances in agricultural animal welfare
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์    Plant abiotic stress
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Cloud computing: theory and practice
2563 19 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ Sustainable power generation
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง Knowledge driven development 
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ Computational physics
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว Biochar application
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล Methods of sustainability research in the social sciences
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์มาตา สินดำ Video game law
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ An introduction to statistics: an active learning approach

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »