สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Introduction to Modern Virology
2563 5 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก = Malignant Solid Tumor in Children/
2563 5 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Textbook of Diagnostic Microbiology
2563 5 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ จริยธรรมทางการพยาบาล
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา Foundations in Microbiology
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ พยาบาลโภชนบำบัด (NUTRITION SUPPORT NURSE)
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 82 Next »