สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ Biomaterials Science and Technology
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม The Cell: A Visual Tour of the Building Blocks of Life
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น: แนวคิด การจัดการหลายระดับ.
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม The Book of Orchids
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม Zoology
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารก แรกเกิดสำหรับพยาบาลแพทย์และบุคลากรแพทย์
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 82 Next »