สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกัน
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Think Like a UX Researcher
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Sentiment Analysis in Social Networks
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้สูงอายุ (เล่ม 1)
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค Additive Combinatorics
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้สูงอายุ (เล่ม 2)
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ Excel Data Analysis: Modeling and Simulation
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ สู่การรับรองเฉพาะโรค

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 82 Next »