สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร Biophysics
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต Dynamic Estimation and Control of Power Systems: 1ed
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร Aging Oxidative Stress and Dietary Antioxidants, 2Ed
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต AC Motor Control and Electrical Vehicle Applications
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร Biochemistry in the Lab
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร Biophysics And Biochemistry Of Protein Aggregation: Experimental And Theoretical Studies On Folding, Misfolding, And Self-Assembly Of Amyloidogenic Peptides
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร Biophysics Of Consciousness: A Foundational Approach
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ Electric Machinery
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ Automatic Control, Mechatronics and Industrial Engineering

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 117 Next »