สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ Electric Energy Systems
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์จีรวรรณ หอมจันทร์ Electrical Machine Drives
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง The Make-Up Manual : Your beauty guide for Brows, eyes, skin, lips and more
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง The Complete Book of Beauty
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง Nanocosmetics
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล Manual of Engineering Drawing British and International Standards, 5Ed
2564 16 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี Functional Foods and Biotechnology
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี Functional Foods and Biotechnology, Two Volume Set
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ชัยวัฒน์ จุมพลกุล Methods of Fundamental Solutions in Solid Mechanics
2564 15 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 117 Next »