สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Digital Type Design for Branding
2563 10 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ รู้ทันสันดานคน
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Drones in IoT-enabled Spaces
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Turtle Design in a Rabbit Age
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ Pediatric practice: Individualized patient care in 2016.
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing, 4Ed
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Web Technology
2563 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง Social Media Content Analysis: Natural Language Processing And Beyond
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 82 Next »