สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ ตำราหู คอ จมกู (ENT TEXT BOOK)
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Sports and Energy Drinks: Volume 10: The Science of Beverages
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Nutritional Applications in Exercise and Sport 
2563 5 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Social Data Analytics: Collaboration for the Enterprise
2563 10 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤต ฝันเซียน Artificial Intelligence with Machine Learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง
2563 12 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น Biomass Preprocessing and Pretreatments for Production of Biofuels
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร Non-thermal Processing of Foods
2563 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น Electrochemical Power Sources: Fundamentals, Systems, and Applications

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 82 Next »