สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ Alternative criminologies
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ Applied statistics in business and economics
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์เจตจรรยา บุญญกูล Leadership and nursing care management
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ Complex analysis
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน Lehne's pharmacology for nursing care 
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล Improving productivity in health care
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ An introduction to integral transforms
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม Grant's atlas of anatomy
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช A Guide to landlord and tenant law
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม BRS gross anatomy

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »