สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา New paradigms in ergonomics
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข Jekel's epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ Cold Plasma in Food and Agriculture
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา Basic offshore safety
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน Coastal Management: Changing Coast, Changing Climate, Changing Minds
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ Biological safety
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ BMA guide to sports injuries
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, Fish, and Microarray-Based Best Practices and Procedures
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ Essential sports nutrition
2563 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ The physiology of physical training

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 82 Next »