สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ Aging
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ Biomechanical evaluation to movement in sport
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ Conditioning for strength and human performance
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ Performance assessment in strength and conditioning
2563 2 กันยายน 2562 อาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข Human Physiology: An Integrated Approach
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม The human body
2563 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา Applied Pathophysiology : A Conceptual Approach To The Mechanisms Of Disease
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม Ganong's review of medical physiology
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์อาจารี นาโค Internet of Things Security

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 82 Next »