สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 16 กันยายน 2563 อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน สำเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานค คร
2563 16 กันยายน 2563 อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2563 16 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ถนอมศรี อินทนนท์ การพยาบาลจิตเวช:แนวทางปฏิบัติ
2562 23 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Modern Industrial Microbiology and Biotechnology
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา cellular signal processing
2562 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Universal UX Design: Building Multicultural User Experience
2562 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Usability Testing for Survey Research
2562 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Data mining: practical machine learning tools and techniques 4ed
2562 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Data mining methods, 2/e
2562 23 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม Aquafeed formulation

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 77 117 Next »