สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ Introduction to number theory
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Microbial Biofilms ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Medical Microbiology
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Rubber compounding
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Intelligent human computer interaction
2562 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Medical Parasitology: A Textbook ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 18 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา Viral Hemorrhagic Fevers
2562 22 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว Rubber science
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Psychology in asia: an introduction 1st edition
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Idiot's guides: psychology, 5th edition

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 78 117 Next »