สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม Data mining methods
2562 24 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ Pro-environmental behaviour in the workplace
2562 30 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์    Climate change and human health scenario in South and Southeast Asia
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุวิชา อิ่มนาง Orthogonal polynomials and painlevé equations
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช Direct Democracy: A comparative study of the theory and practice of government by the people "
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช A Theory of World Politics
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์ Dance for sports: a practical guide
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์ Women sports stars
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ศราวุธ อินทราพงษ์ When sport meets business: capabilities, challenges, critiques
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม Handbook of Energy engineering

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 79 82 Next »