สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Enzymes in Food and Beverage Processing
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Principles of Food Chemistry 
2562 20 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Seafood Science: Advances in Chemistry, Technology and Applications ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Food Analysis (Food Science Text Series) ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Postharvest technology of fish and fish products ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ Electronic Principles
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Marine enzymes biotechnology: production and industrial applications, part i - production of enzymes: 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ Introduction to Magnetism and Magnetic Materials
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Marine enzymes biotechnology: production and industrial applications, part ii - marine organisms producing enzymes: 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Marine enzymes biotechnology: production and industrial applications, part iii - application of marine enzymes: 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 81 117 Next »