สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ Linear and complex analysis for applications
2562 16 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Advances in Food Bioproducts and Bioprocessing Technologies
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Chemical analysis of food: techniques and applications: 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ Measure theory and integration
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Physical-chemical properties of foods: new tools for prediction ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Fish processing: sustainability and new opportunities ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ Calculus and analytic geometry
2562 16 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า The seafood industry: species, products, processing, and safety
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า A laboratory manual of food analysis ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Protein byproducts: transformation from environmental burden into value-added products 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 82 117 Next »