สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Database design for mere mortals: a hands-on guide to relational database design
2562 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Neural networks and deep learning: a textbook
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม The design of everyday things: revised and expanded
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Scrum: the ultimate beginner's guide to learn and master scrum agile framework
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม MySQL and JSON: a practical programming guide
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม Practical web scraping for data science: best practices and examples with Python
2562 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.คณิดา สินใหม OAuth 2 in action
2562 14 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว The Manual of Plant Grafting: Practical Techniques for Ornamentals
2562 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว The Lean Farm Guide to Growing Vegetables: More In-Depth Lean Techniques for Efficient Organic Production

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next »