สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Seafood chilling, refrigeration and freezing - science and technology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Food analysis ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธีรเดช เกื้อวงศ์ An Introduction to analysis
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Food carotenoids: chemistry, biology and technology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Food waste recovery: processing technologies and industrial techniques 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Proteomics in food science: from farm to fork 1ed ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ Internet of things
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Fermented Foods, Part II: Technological Interventions ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Fermented Foods in Health and Disease Prevention ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า Applied Food Protein Chemistry ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 83 117 Next »