สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง Project Management of Large Software-Intensive Systems
2563 23 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณภัทร แก้วภิบาล Security in IoT-Enabled Spaces
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี Advances in the Study of Behavior
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี Alternative Swine Management Systems
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา Pathology Illustrated
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล Advances in applied microbiology
2563 19 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ 3D cell culture
2563 5 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน /
2563 5 มีนาคม 2563 อาจารย์กฤษณา เฉลียวศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง/
2563 23 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี Nanopapers: From Nanochemistry and Nanomanufacturing to Advanced Applications

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 82 Next »