สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 22 เมษายน 2562 อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง Nursing theorists and their work: 9ed
2562 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล Technology for smart futures
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล nanotechnology for energy and water ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล Optimization of energy systems ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล Hydrogen generation from ethanol using plasma reforming technology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ Water Quality: An Introduction
2562 24 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ Sustainable Aquaculture
2562 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ Lifelong yoga: maximizing your balance, flexibility, and core strength in your 5 0s, 60s, and beyond
2562 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ Fundamentals of limnology
2562 23 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล experimental methods and instrumentation for chemical engineers: 2ed

จำนวน 1167 รายการ

« Previous 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 85 117 Next »