สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์ มีให้บริการแล้ว
2562 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน สุขภาพฝูงโคนม การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ มีให้บริการแล้ว
2562 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน การวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา มีให้บริการแล้ว
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Bsava manual of avian practice: a foundation manual
2562 15 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Veterinary Epidemiology
2562 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิศาล อดทน สุขศาสตร์ปศุสัตว์
2562 22 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Veterinary toxicopathology : A handbook
2562 22 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Principles and Practice of Veterinary Technology
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป lameness in cattle, an issue of veterinary clinics of north america: food animal practice ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Swine in the Laboratory: Surgery, Anesthesia, Imaging, and Experimental Techniques, มีให้บริการแล้ว

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next »