สำหรับเจ้าหน้าที่

      
      

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ประเภท คำค้น
ปีงบประมาณ
วันที่
ชื่อผู้เสนอแนะ
ชื่อเรื่อง/วารสาร
สถานะ
หมายเหตุ
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Principles of Veterinary Parasitology ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Diseases of The Goat ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป
2562 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิงสุภาพร สมรูป Rebhun's Diseases of Dairy Cattle ส่งให้อาจารย์พิจารณาจัดซื้อในปีถัดไป

จำนวน 813 รายการ

« Previous 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 » Next