เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: เชิญทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 - 12 ธ.ค. 58)... ::
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์

ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

ระยะเวลาทดลองใช้งาน : 1 มกราคม 2558 - 12 ธันวาคม 2558

URL เข้าใช้งาน : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh

รายชื่อวารสาร : http://www.ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm

มีปัญหาการใช้งาน : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 1
(สงขลา) : โทร.0-7431-7600 ต่อ 5104
(พัทลุง) : โทร.0-7460-9600 ต่อ 1220

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-02-04
หน้านี้ถูกเปิดดู 395 ครั้ง