เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ข้อมูลประกอบการรายงานผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร AUNQA ข้อ 9.2 ::
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามแนวทางของ AUA QA ข้อ ๙.๒ ห้องสมุด และทรัพยากรสื่ออำนวยวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วย

AUN9.2 1) จำนวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสาขาวิชา << Download >>
AUN9.2 2) จำนวนและรายชื่อวารสารแยกตามสาขาวิชา << Download >>
AUN9.2 3) จำนวนและรายชื่อฐานข้อมูลแยกตามคณะวิชา << Download >>
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2017-07-31
หน้านี้ถูกเปิดดู 280 ครั้ง