เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ใช้งานได้แล้ววันนี้...ฐานข้อมูล CINAHL -- ฐานข้อมูลการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ ::
 

ช่องทางการเข้าใช้บริการ :
1. ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.lib.tsu.ac.th เลือก E-Database
เลือก ฐานข้อมูล CINAHL เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหา
2. เข้าได้โดยตรงที่ http://search.ebscohost.com

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ฐาน ได้แก่
นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานที่เข้าใช้ฐาน
1. สามารถค้นหาได้จากทุกคณะ/หน่วยงาน/ ภาควิชา ภายในระบบเครือข่ายของม.ทักษิณ
2. กรณีค้นหาผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) หรือค้นหาจากนอกระบบเครือข่ายม.ทักษิณ
เช่น ที่ บ้านหรือที่ทำงาน ต้องเข้าใช้โดย Login
ผ่านระบบ VPN ที่ https://goo.gl/gWPWk4 โดยใช้ Username และ Password
ตัวเดียวกับ mail tsu ที่สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2017-07-31
หน้านี้ถูกเปิดดู 619 ครั้ง