เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: สมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล CINAHL ::
 ข่าวดี !! สำนักหอสมุดเปิดอบรมการใช้ฐานข้อมูล CINAHL

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท EBSCO เป็นวิทยากรฝึกอบรม

สถานที่
วิทยาเขตพัทลุง : วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT ๓๐๒ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง

วิทยาเขตสงขลา : วันพฤหัสที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลงเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกเลย !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาเขตพัทลุง : คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท โทร. ๖๑-๑๒๒๐
วิทยาเขตสงขลา : คุณกอบกุล สุวลักษณ์ โทร. ๖๓-๕๑๐๔
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2017-08-23
หน้านี้ถูกเปิดดู 205 ครั้ง