เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง...เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ..คลิกเลย!! ::
 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ดังนี้สถานที่จัดโครงการ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

##โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสืบค้นชั้นสูงเพื่อการวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 2
วันอบรม : รุ่น 1: 21-22 มีนาคม 2562, รุ่น 2: 18-19 เมษายน 2562
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท
Download !! รายละเอียดโครงการ
Download !! กำหนดการ

##โครงการ ตามรอยนักเขียนเมืองลุง (คนรักเขียน)
วันอบรม : 25-26 มีนาคม 2562
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท
Download !! รายละเอียดโครงการ
Download !! กำหนดการ

##โครงการ TSU School Camp เด็กไทยยุคดิจิทัล 4.0
วันอบรม : 4-5 เมษายน 2562
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท
Download !! รายละเอียดโครงการ
Download !! กำหนดการ
Download !! ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

##โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ ปี 3
วันอบรม : 25-26 เมษายน 2562
ค่าลงทะเบียน : 500 บาท
Download !! รายละเอียดโครงการ
Download !! กำหนดการ
Download !! ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Download !! หนังสือนำ + ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โอนเงินผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการสำนักหอสมุด (พท) 404-692-1103

กรุณาส่งใบตอบรับที่ e-mail : khthamonwan@tsu.ac.th
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2019-01-22
หน้านี้ถูกเปิดดู 516 ครั้ง