เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ข่าวดี!! อบรมการใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks และ GALE Academic OneFile Select ฟรี!! ::
 

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
เรื่อง การใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks และ GALE Academic OneFile Select
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ( Senior Sales Executive, Gale )

ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
วิทยาเขตพัทลุง : เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT304
วิทยาเขตสงขลา : เวลา 14:30 – 16:00 น. ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง C207

เนื้อหาการฝึกอบรม มีดังนี้
1) สิทธิ์และช่องทางสำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูล GALE eBooks และความสะดวกเมื่อใช้งานจากภายนอกเครือข่าย
2) คุณสมบัติของเครื่องมือช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้า เช่น การทำไฮไลต์ข้อความออนไลน์, การฟังเนื้อหา, การเชื่อมต่อกับระบบ Cloud และอีกมากมาย
3) การใช้ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา GALE Academic OneFile Select ด้วยเนื้อหาที่อัพเดตใหม่ทุกวัน
4) การสืบค้น GALE eBooks ร่วมกับฐานข้อมูลวารสาร GALE Academic OneFile Select (Cross Search)

เพื่อเพิ่มความสะดวก และความหลากหลายของเนื้อหา ผู้สนใจเข้าอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้ https://bit.ly/2wau4D3
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2020-02-11
หน้านี้ถูกเปิดดู 344 ครั้ง