เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ประกาศ !! ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 58 ปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ... ::
 รียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
สำนักหอสมุดจะทำการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อทดสอบระบบการสำรองและกู้ข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติในภาวะฉุกเฉิน จึงส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการยืมทรัพยากร และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ได้

***แต่หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุสามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด***

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-08-05
หน้านี้ถูกเปิดดู 435 ครั้ง