เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ประกาศ !! วันที่ 20 ส.ค. 58 เวลา 9.00 - 18.00 น. งดบริการยืมทรัพยากร และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)... ::
 เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงอย่างเร่งด่วน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.
จึงส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว

ดังนั้น สำนักหอสมุดจึงขอประกาศงด บริการยืมทรัพยากร และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ในวันและเวลาดังกล่าว

***หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุ
สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด***

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-08-19
หน้านี้ถูกเปิดดู 427 ครั้ง