เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: PULINET WEEK !! 7-20 ก.ย. 58 สมัครสมาชิกฟรี... ::
 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน PULINET WEEK
ระหว่างวันที่ 7 - 20 กันยายน 2558
จึงเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัครบัตร PULINET ฟรี

เพียงแค่สมัครบัตร PULINET ก็สามารถยืมหนังสือ จากหอสมุดกลางในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ 20 แห่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก : http://www.lib.tsu.ac.th/pulinet.php
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันในข่ายงาน หรือบัตรนิสิต/นักศึกษา

** สำหรับผู้ที่เคยสมัครสมาชิก PULINET แล้ว ให้นำบัตรเก่ามาต่ออายุได้
แต่ต้องแสดงบัตรนิสิต/บัตรบุคลากร **

รายชื่อข่ายงานห้องสมุด : http://www.lib.tsu.ac.th/pulinet.php

สมัครได้ด้วยตนเองที่งานบริการตอบคำถามฯ ชั้น 1
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-09-04
หน้านี้ถูกเปิดดู 497 ครั้ง