เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ประกาศ !! เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในวันที่ 28 ก.ย. 58 ... ::
 เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
สำนักหอสมุดเปิดทำการ 08.00 - 17.00 น.

และตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.
สำนักหอสมุดจะทำการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อ Upgrade Software เครื่องแม่ข่าย จึงส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการยืมทรัพยากร และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ได้

***แต่หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุสามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด***

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-09-14
หน้านี้ถูกเปิดดู 445 ครั้ง