เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ผู้ใช้บริการวิทยาเขตพัทลุง สามารถใช้บริการยืมหนังสือออนไลน์ ผ่านบริการ Bookman Delivery ::
 

การให้บริการ
1. บริการส่งหนังสือที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
2. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่งและไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
3. ยื่นคำขอ ภายในเวลา 10.00 น. และนำจัดส่งในเวลา 14.00 น. ของวันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. จำนวนหนังสือให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมหนังสือ
5. ผู้ใช้บริการที่รับเอกสารต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
6. เวลาให้บริการจัดส่ง : วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ คือ 14.00 น.

ใช้บริการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lib.tsu.ac.th/bookman.html

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2021-08-05
หน้านี้ถูกเปิดดู 421 ครั้ง