เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: สำนักหอสมุด >>ปิดบริการ<< ในวันที่ 24 กันยายน 2558... ::
 เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

ตามกำหนดวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)
ในวันอีฎิลอัฏฮา ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้ยึดตามวันที่สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ
ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2558

สำนักหอสมุด จึงขอประกาศ ปิดบริการ (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558

***หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุ
ในวันที่สำนักหอสมุด ปิดบริการ
โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด***

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-09-15
หน้านี้ถูกเปิดดู 472 ครั้ง