เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: หอสมุด !! ชวนอ่านวารสารออนไลน์ :: วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต :: ::
 

หอสมุด !! ชวนอ่านวารสารออนไลน์ 📰📒
.
:: วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ::
.
เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
.
🎯 ให้บริการตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
🎯 ฉบับพิมพ์ เข้าใช้ได้ที่ - https://bit.ly/3wStHYV
🎯 ฉบับออนไลน์ เข้าใช้ได้ที่ - https://jrtl.rsu.ac.th/archives
.
📌 ใช้บริการได้ทั้งตัวเล่มและออนไลน์
✅ ตัวเล่ม : ยืมผ่านบริการ Pick Pack Post
✅ แบบฟอร์มคำขอ http://www.lib.tsu.ac.th/e-form.html
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2021-11-18
หน้านี้ถูกเปิดดู 149 ครั้ง