เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: แนะนำ 14 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่ สกอ. บอกรับ ::
 ขอแจ้งข่าวการบอกรับฐานข้อมูล...
เนื่องด้วยในปี 2558 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรกนิกส์ จำนวน 14 ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้นและให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในหน่วยงาน

สำนักหอสมุดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)
เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด www.lib.tsu.ac.th เลือกเมนู e-database

จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-02-04
หน้านี้ถูกเปิดดู 409 ครั้ง