เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ว้าวๆๆๆๆ !! โครงการดี ๆ มาอีกแล้วค่ะ...ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนคนเก่งเข้าร่วมโครงการกับห้องสมุด จำนวน 3 โครงการ... ::
 สำนักหอสมุดขอเชิญชวนเยาวชนคนเก่ง เข้าร่วมโครงการกับสำนักหอสมุด ดังนี้

1. โครงการห้องสมุดต้นแบบสู่โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2558

ค่าลงทะเบียนสำหรับคุณครูคนละ 500 บาท สำหรับนักเรียน คนละ 200 บาท

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านของเยาวชนไทยและกระจายแหล่งการเรียนสู่ชุมชน

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์โครงการ


2. โครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สานต่อความรู้สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ปีที่ 2

ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 (3 วัน 2 คืน)

ค่าลงทะเบียนนักเรียน คนละ 800 บาท

เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นไทยและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้เป็นมรดกของชาติ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์โครงการ


3. โครงการเยาวชนคนเก่งเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีที่ 2

ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 (2 วัน 1 คืน)

ค่าลงทะเบียนนักเรียน คนละ 300 บาท

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะวิชาการและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมมือกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้คงอยู่สืบไป

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โปสเตอร์โครงการ
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2015-02-04
หน้านี้ถูกเปิดดู 599 ครั้ง