เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
 :: ประกาศ ++ ปิดทำการ ++ ระหว่างวันที่ 5 - 9 ม.ค. 59... ::
 ++ ปิดทำการ ++

เนื่องด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดได้จัดโครงการศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2559
จึงขอแจ้ง "ปิดสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา" ในวันดังกล่าว

และเปิดทำการตามปกติวันที่ 11 มกราคม 2559

***หากท่านประสงค์จะคืนหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุ
ในวันที่สำนักหอสมุด ปิดบริการ
โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุด***

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก
จาก : administrator อีเมลล์ : library@tsu.ac.th เมื่อ : 2016-01-04
หน้านี้ถูกเปิดดู 379 ครั้ง