ทรัพยากรแยกตามประเภท

ทรัพยากรแยกตามประเภท (E-Book)
E-Books (CU-eLibrary จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-Book ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่ง E-Book วิชาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาแบบสหสาขาวิชา สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่ทันสมัย
 1. วิธีการสมัครสมาชิก CU-eLibrary
 2. วิธีการยืมและอ่านหนังสืออีบุ๊ค จาก CU-eLibrary
หมายเหตุ : กรณีใช้งานผ่าน Smartphone จะต้องทำการติดตั้ง CU-eLibrary App สำหรับอ่าน E-book

Go to E-Book


E-Books (BookCaze)

E-Book ภาษาไทย จากบริษัท BookCaze (บุ๊กค์คาเซ่) เป็นบริษัทที่จัดทำแพลตฟอร์ม รวบรวม E-Book เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและอ่านหนังสือได้อย่างสะดวก ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น iPhone, iPad Android และเครื่องคอมพิวเตอร์ บนแอปพลิเคชั่น ที่เรียกว่า บุ๊กเคส ซึ่งจะรวบรวมทรัพยากร ทั้งที่เป็น หนังสือ และนิตยสาร จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ เช่น สำนักพิมพ์ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร มอ. ซีเอ็ด มติชน เป็นต้น รวมทั้งนักเขียนอิสระ และมีการอัพเดทหนังสือใหม่ตลอด ขณะนี้มีจำนวน E-Book ที่ให้บริการ 482 รายการ
 1. วิธีการติดตั้ง BookCaze

Go to E-BookE-Books Collection (EBSCOhost)

มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย
 • กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุณาติดตั้ง VPN คู่มือติดตั้ง VPN
 • หรือติดต่อขอ Login เข้าใช้งาน ได้ที่งานบริการตอบคำถามฯ
  • วิทยาเขตพัทลุง : คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท email: snawaluk@tsu.ac.th
  • วิทยาเขตสงขลา : คุณขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ email: khwanchanok@tsu.ac.th
 คู่มือ  รายชื่อ eBooks ที่ทางคณะคัดเลือก   Go to E-Book

 

 

Gale E-Books

 • สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง
 • ดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 ได้
 • มีระบบแปลภาษาเป็นภาษาไทย และภาษาอื่นๆ กว่า 30 ได้
 • ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา
 • สามารถใช้งานบรรณานุกรมอัตโนมัติ และนำไปใช้กับ Endnote ได้
 • สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้
 • กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถเข้าระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัยได้
 คู่มือ   Go to E-Book
House of Access By Thaksin University Library